Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin người dùng bằng cách nào

Ngay khi người dùng truy cập và sử dụng website của chúng tôi, website sẽ tự động lưu một số thông số từ người dùng như địa chỉ IP cùng tên miền. Những thông tin này được lưu trữ bởi công cụ kiểm tra như “cookie”.

Ngoài những thông tin về địa chỉ truy cập được tự động lưu trữ, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân khác của người dùng khi họ cho phép và chủ động cung cấp. Các thông tin này được thu thập khi người dùng điền vào các phiếu thông tin trên website hoặc gửi mail phản hồi cho chúng tôi.

Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin người dùng

Thông tin người dùng trên website của chúng tôi sẽ được sử dụng cho những mục đích sau:

  • Hỗ trợ người dùng khi cần thiết
  • Nâng cấp trải nghiệm của người dùng trên website của chúng tôi
  • Cập nhật thông tin mới nhất trên website cho người dùng
  • Xem xét việc nâng cấp, bảo trì giao diện và nội dung website để phù hợp với thị hiếu.

Để hoàn thành những mục đích trên một cách hiệu quả, trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ xem xét đến việc chia sẻ một số thông tin người dùng với bên thứ 3 mà chúng tôi tin tưởng. Chung tôi sẽ cố gắng để đảm bảo rằng bên thứ 3 sẽ không sử dụng thông tin người dùng được cung cấp vào những mục đích không hợp lệ và trái pháp luật.

Ai có thể truy cập thông tin người dùng trên website?

Những người, tổ chức sau đây có thể truy cập và sử dụng thông tin người dùng trên website:

  • Nhân viên các bộ phận hỗ trợ website thisisliving.com
  • Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng
  • Bên thứ 3 mà chúng tôi tin tưởng
  • Các cơ quan tư pháp (khi được yêu cầu)

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin người dùng

Khi người dùng truy cập, sử dụng hoặc gửi thông tin về cho chúng tôi, người dùng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi nêu trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin người dùng trên website thisisliving.com sẽ được bảo mật và sử dụng vào những mục đích đã nêu trên để đem lại lợi ích tối đa cho người dùng.

Tuy nhiên, do mọi thông tin đều được chia sẻ và gửi đến qua đường truyền Internet, chúng tôi không thể đảm bảo các thông tin sẽ được bảo mật 100% trong quá trình truyền tải và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho những hành động truy cập thông tin khách hàng trái phép trong quá trình truyền tải.

Website của chúng tôi có liên kết với một số trong web khác và các thông tin người dùng cung cấp trên các website liên kết không thuộc phạm vi quản lý và bảo mật của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc rò rỉ thông tin người dùng trên những website này.