bộ máy nhà nước chxhcn việt nam hiện nay gồm có những cơ quan

Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay gồm có những cơ quan nào? Cùng tìm hiểu kiến thức về vấn đề này ngay dưới đây nhé!

Bạn có biết bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay gồm có những cơ quan nào? Bộ máy nhà nước Việt Nam bao gồm các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương thành một hệ thống có tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc thống nhất. Tạo thành cơ chế đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của nhà nước.

bộ máy nhà nước chxhcn việt nam hiện nay gồm có những cơ quan
Sơ đồ bộ máy nhà nước

Trả lời câu hỏi bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay gồm có những cơ quan nào?

Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam theo chiều ngang hiện nay có 4 hệ thống:

  • Đầu tiên là cơ quan quyền lực nhà nước, sẽ gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là đơn vị do nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu ra.
  • Cơ quan hành chính nhà nước hay còn gọi là cơ quan quản lý nhà nước bao gồm: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Ủy ban.
  • Các cơ quan xét xử gồm có: Toà án nhân dân tối cao, toà án nhân dân địa phương và các toà án quân sự.
  • Các viện kiểm sát bao gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân địa phương và Viện kiểm sát quân sự. Ngoài 4 hệ thống nói trên, còn có một thiết chế đặc biệt là Chủ tịch nước – nguyên thủ quốc gia. Người đại diện cho nhà nước về đối nội cũng như đối ngoại, chức năng chủ yếu nghiêng về cơ quan hành pháp mà không nằm trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.
bộ máy nhà nước chxhcn việt nam hiện nay gồm có những cơ quan
Tìm hiểu về bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

Bộ máy nhà nước ta xét theo chiều dọc có thể chia thành cơ quan nhà nước ở trung ương và cơ quan nhà nước ở địa phương. Các cơ quan nhà nước ở trung ương gồm có: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân.Cơ quan nhà nước ở địa phương bao gồm Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Bộ máy nhà nước Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc cơ bản: Mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân; tập trung dân chủ; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; bảo đảm bình đẳng và đoàn kết các dân tộc; pháp chế xã hội chủ nghĩa. Quyền lực nhà nước là sự phân công và phối hợp thống nhất giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Tất cả các nguyên tắc nêu trên đều nhằm một mục tiêu duy nhất là làm cho bộ máy nhà nước thực sự là bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Pháp quyền của dân, do dân, vì dân, do công. Công cụ chủ yếu để nhân dân xây dựng xã hội giàu mạnh, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đặc điểm của cơ quan nhà nước

Cơ quan nhà nước là bộ phận cơ bản cấu thành nhà nước, nghĩa là cơ quan nhà nước chỉ là bộ phận chủ yếu, chủ yếu của nhà nước. Các bộ phận khác cấu thành nhà nước nhưng chỉ đóng vai trò thứ yếu không được coi là cơ quan nhà nước.

bộ máy nhà nước chxhcn việt nam hiện nay gồm có những cơ quan

  • Các cơ quan nhà nước được thành lập theo những cách thức hoặc trình tự khác nhau. Có thể là cha truyền con nối hoặc do bầu cử, bổ nhiệm …
  • Tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước do pháp luật quy định. Thông thường, pháp luật có những quy định cụ thể về vị trí, tính chất, vai trò, con đường hình thành, tổ chức bộ máy, nội dung, hình thức, phương thức hoạt động … của từng cơ quan trong bộ máy. chính quyền.
  • Mỗi cơ quan nhà nước có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng do pháp luật quy định.
  • Mỗi cơ quan nhà nước được giao những quyền hạn nhất định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tất cả những nhiệm vụ, quyền hạn mà cơ quan nhà nước có thể thực hiện và phải thực hiện tạo thành thẩm quyền của cơ quan nhà nước đó.

Trên đây những thông tin về vấn đề bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay gồm có những cơ quan nào. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây