Home Giải trí Thùy Lâm, Ngọc Thảo rạng rỡ tham dự tiệc cảm ơn tại Samsung House