Home Giải trí Kim Woo Bin, Song Ji Hyo sang Việt Nam làm giám khảo