Home Giải trí Fan Song Ji Hyo & Kim Woo Bin nhận được sự ưu tiên ‘đặc biệt’